Dimitrie Frigator

Acesta este un articol despre Dimitrie Frigator. Citește și alte articole pe GALAȚI.WIKI

DIMITRIE FRIGATOR (1838-1902), destin in slujba comunității

Viața

Dimitrie Frigator - portret
Dimitrie Frigator – portret

S-a născut la Brasov în anul 1838, în Schei, fiu al lui Ion Frigator ,frate cu Hagi Vasile Frigator.
Dupa ce a terminat studiile elementare la școala primară română din Brașov, doi dintre  frații lui, Gheorghe si Nicolae au plecat la unchiul lor, Hagi Vasile Frigator, renumit comerciant in Galati. Dimitrie, cel mai mic dintre frați, a plecat la vârsta de 13 ani la un unchi, comerciant în Focșani.
Dupa câțiva ani, frații Gheorghe și Nicolae s-au retras din comerțul unchiului lor. Este momentul când îl cheamă și pe fratele Dimitrie de la Focsani. Tovărășindu-se, deschid o prăvălie pe strada Brașoveni cu articole de ,,brașovenie,,(haine de lână, încălțăminte, fierărie, etc.) Sporind capitalul, frații Frigator au deschis alte 3 prăvălii pe aceeași stradă.

In anul 1870 fratele mai mare, Gheorghe, s-a retras la Brașov unde a continuat negoțul pe cont propriu.
In anul 1877  Nicolae a decedat. Rămas singur si având deplina posibilitate de decizie, Dimitrie Frigator pune la contribuție spiritul si energia sa, ajungand unul dintre cei mai înstăriți comercianți din oraș.
În anul 1886, înțelegând mersul evenimentelor economice și-a mutat birourile în strada Portului, lânga Bursă, începând un comerț engros de coloniale si fierarie în stil mare.
Datorită priceperii si tenacității sale ajunge să aibă o clientelă foarte mare, mai ales in Nordul Dobrogei, stimuland comerțul în toată această regiune.
În anul 1894 a lichidat comerțul de engros si a deschis o ,,Casă de bancă și comision de mărfuri” în strada Belvedere, conducând-o personal până în ziua de 12 noiembrie 1902, când a decedat.

Activitatea comercială și cea în slujba comunității

În toată activitatea sa comercială, timp de peste 25 de ani, a fost ajutat cu multă pricepere si devotament absolut de către Radu Olteanu, căsătorit cu o nepoată de sora a lui Dimitrie Frigator.
Felicia, fiica lui Radu Olteanu a fost căsătorită cu Generalul de divizie Mihail Ionescu, Directorul General al Căilor Ferate Romane, fost sub-secretar de stat al Ministerului Comunicațiilor. Ea este cea care a păstrat o parte din corespondența lui Dimitrie Frigator, care sta la baza prezentei documentații.

,,Citește în fiecare zi registrul de polițe să nu cumva să se uite vre-o plată să pațescu rușine” . Această recomandare pe care o făcea conducătorului prăvăliei, zugrăvește relațiile comerciale de odinioară. Registrul de polițe conținea scadența acestora, termenele pe care le hotărâse la sumele care trebuiau plătite și care erau fără garanții, ci pe simplu cuvânt.
Viața negustorească a lui Dimitrie Frigator a fost împletită și cu acțiunea de ajutorare acelor nevoiași, care găseau în el un sprijin atunci când nu mai aveau cu ce să-și susțină traiul. Numeroase familii din Galați si Brașov au fost ajutate în viață, iar acest ajutor a fost prelungit și după moartea sa.
Datorită testamentului pe care l-a lăsat, s-a constituit la Galați Azilul de batrani cazuti in saracie, clădire care conținea 18 saloane si anexele necesare.

Dimitrie Frigator a fost un comerciant cu mare pricepere, cu energie si stăruință, un demn urmaș al generației de negustori brașoveni, care au venit, rând pe rând la Galați, dezvoltând comerțul românesc. Au lăsat de pe urma lor o serie întreaga de activități comerciale care au continuat să existe și după ei, activități strânse laolaltă pe strada care a și rămas cu denumirea strada Brașoveni.
La moartea sa autoritățile locale, apreciindu-i meritele, au hotărât sa i se dea toate onorurile înmormântărilor oficiale, cu cernirea felinarelor pe strazi, elogii funebre, etc. Nu a fost căsătorit și nu a avut copii.

Testamentul

Din averea de aproximativ un milion de lei aur, pe lângă sume importante ce a lăsat surorilor și nepoatelor sale, a mai prevăzut în testamentul său olograf, depus la Tribunalul Covurlui sub nr. 17086 din 18 noiembrie 1902, următoarele donații:

1. Bisericei Române Sfânta Treime din Brașov – mahalaua Scheiu, un legat de 10.000 lei aur, cu condiția să construiască o școală de copii sau un azil pentru bătrâni. Tot acestei biserici i-a lasat 5.000 lei pentru ca să cumpere, din venitul anual, cărți și haine copiilor săraci ce vor urma la școală.

2. Bisericei Române Adormirea, tot din Brașov, lasă 10.000 lei aur, ca din venitul anual al acestei sume să cumpere haine si cărți de școală elevilor săraci ai Gimnaziului român din Brașov- cartierul Groaveri.

3. PRIMĂRIEI DIN GALAȚI, pe care o instituie ca legatară particulară, îi lasă următoarele:

  • a) 60.000 lei aur, pentru a construi o școală de băieți, în partea orașului, unde este mai multă nevoie, precum și mobilierul necesar funcționării.
  • b) 55.000 lei aur, pentru construirea unui azil de bătrâni căzuți in sărăcie, iar 5.000 lei pentru a cumpăra mobilierul necesar.
  • c) 3.000 lei, pentru cantine școlare, înființate în Galați.
Școala Primară de băieți Dimitrie Frigator
Școala Primară de băieți Dimitrie Frigator
  • d) Spitalului Elisabeta Doamna din Galați, îi lasă 25.000 lei și o casă cu două etaje în strada Domneasca nr. 82, pentru ca din venitul perpetuu al celor două legate spitalul să infiinteze și să întrețină două paturi de bolnavi.

Dimitrie Frigator s-a statornicit în inima concetățenilor săi ca un mare filantrop și ca un exemplu de om de bine.
Azilul functioneaza si azi în Galați, pe str. Domneasca.

De ce în anul 2019 acesta nu îi poartă numele……!!!!!!!!!! e greu de înțeles!


Text: Marcel Capriș
Editor web: Sorin Frăsina


BIBLIOGRAFIE, NOTE:

– P. Păltănea, vol.II, p.119, 168
– Tezaur documentar gălățean , p.402
– Negustorii de odinioară, Nicolae I. Anghelescu, Institutul de arte grafice Luceafăru, S.A., Bucuresti, 1939.
– Lupta , 3 dec. 1893
– Gazeta municipală, 15 și 29 ian. 1939.
– Vocea Covurluiulu, și Galati, – diverse numere
– M.O. al României – diverse numere.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *