MĂNĂSTIREA „SF. ARHANGHELI” METOC (str. Egalității nr. 6)

Biserica mănăstirii Sfinții Arhangheli este ctitoria negustorului Gheorghe Șișman, care a cumpărat locul destinat ridicării sale în 1798. Lucrările de construcție s-au desfășurat cândva între anii 1801 și 1805, sursele istorice oferind date diferite privind momentul exact al încheierii lor. Lăcașul a fost sfințit ca metoc al Mănăstirii Neamț, care i-a trimis și primul egumen. Slujbele s-au ținut, încă de la început, atât în limba elină cât și în românește.

În curtea Metocului a funcționat, între 1832 și 1838, prima școală publică din orașul Galați (mult mai înainte, încă din 1765 și până în 1821, o școală domnească funcționase la mănăstirea Mavromol, dar cursurile aceleia fuseseră deschise numai fiilor negustorilor bogați). Câțiva ani mai târziu, în 1846, la dorința domnitorului Mihail Sturdza, mănăstirea Neamț a donat orașului o bucată din terenul aflat lângă mănăstirea Metoc, pentru a se construi acolo un local separat pentru școală. Aceasta a fost inaugurată în 1853.

Viața duhovnicească a fost stânjenită atunci când, în 1810, chiliile călugărilor au fost reținute de armata țaristă, care a ocupat Principatele în urma înfrângerii otomanilor în războiul pe care cele două imperii l-au purtat între anii 1806 și 1812. Mănăstirea a fost apoi distrusă în 1821, în timpul confruntărilor dintre turci și grecii eteriști. 

Din 1859 Metocul a rămas doar biserică de parohie, mănăstirea fiind închisă. Ea a fost reînființată abia în prima jumătate a anilor 1990, la inițiativa Arhiepiscopului Antim Nica și a Arhiereului-Vicar Casian Gălățeanul, astăzi Arhiepiscopul Dunării de Jos. 

Privind amenajările bisericii Sf. Arhangheli, cunoaștem că în anul 1816 acesteia i-a fost pictată catapeteasma. Lucrări ample de restaurare s-au făcut în 1858, atunci când s-a așezat și o nouă pisanie. Intervenții importante s-au desfășurat și în 1975, biserica fiind reparată și pictată în frescă de către Anatolie Cudinof. După anul 2001 s-a reușit consolidarea stăreției, care fusese puternic afectată de tasări de teren. 

Surse bibliografice:

  • I. C. Beldie, Schițe istorice asupra județului Covurlui, Galați, 1925
  • Gh. N. Munteanu-Bârlad, Galații, 1927
  • Teodor Iordache, Albumul Galaților, 1935-1936, Tipografia Bucovina
  • Corneliu Stoica, Ion T. Dragomir, Mihalache Brudiu, Muzee și monumente gălățene, 1974
  • Mănăstirea Sfinţii Arhangheli – Metoc din Galaţi, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, 2005
  • Domnitorii și ierarhii Țării Românești. Ctitoriile și mormintele lor, Ed. Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, 2009

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *